Objednávka vreckových kalendárikov

Informácie o objednávatežovi  
Meno a priezvisko:
Presný názov firmy/organizácie:
Ulica, číslo:
Mesto/obec:
PSČ:
IČO:
IČ DPH (DIČ):
Telefón:
E-mail:


Objednávka  
Počet kusov kalendárikov:
Typ kartičky 9x6cm:
Popis a iné požiadavky: